Oferta

 

Działalność mojej firmy skupia się na dwóch rodzajach produktów: mapach do biegu na orientację i mapach turystycznych.

 

Mapy do biegu na orientację

Oferuję kompletne wykonanie mapy wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów podkładowych (najnowsze i najlepsze jakie są dostępne dla danego obszaru). Preferuję wykonywanie mapy od podstaw, chyba że poprzednie wydanie powstało przy pomocy nowoczesnych technik (skaning laserowy, georeferencja i GPS), wtedy mogę również zaktualizować starą mapę.
Sam dojeżdżam w teren i sam organizuję ewentualne zakwaterowanie.
Koszty wykonania mapy wyliczane są w każdym przypadku indywidualnie, w zależności wielkości mapy, poziomu skomplikowania terenu i lokalizacji terenu do zmapowania.

 

Mapy turystyczne

Oferuję wykonanie map turystycznych dla gmin, powiatów i innych zainteresowanych podmiotów. Sam pozyskuję niezbędne materiały i wykonuję część mapową (konsultacja treści z zleceniodawcą jest oczywiście mile widziana). Część opisową wykonuję w oparciu o materiały dostarczone przez zlecającego (tekst i zdjęcia).
Koszty wykonania tego typu mapy zależne są od wielkości obszaru do opracowania i formatu dzieła.

 

Tablice informacyjne

W ofercie znajduje się również wykonanie tablic informacyjnych. Zajmuje się głównie wykonaniem projektu graficznego (tablica taka może zawierać mapę turystyczną lub jej fragment, opis krajoznawczy, zdjęcia, schemat, itp.). Na życzenie klienta mogę dostarczyć gotową tablicę wydrukowaną na jednym z dostępnych materiałów: blacha, PCV.

 

Inne mapy

Oferuję również wykonanie innych map, zgodnie z życzeniem zleceniodawcy: mapy dojazdowe na ulotki, plakaty; mapy sytuacyjne, schematyczne, komunikacyjne, itp.


Zapraszam!