Narzędzia

 

W swojej pracy - mówię tu głównie o tworzeniu map do biegu na orientację - stosuję wiele nowoczesnych technologii i urządzeń, które sprawiają, że powstałe mapy są dokładniejsze, wierniej przedstawiają rzeczywistość i są zgodne z dzisiejszymi standardami.

Przedstawiam w skrócie techniki mojej pracy:

 

Odbiorniki GPS - Garmin Oregon 550 oraz eTrex 20


Oba urządzenia należą do najlepszych odbiorników GPS firmy Garmin. Jednoczesne używanie dwóch urządzeń pozwala na lepsze oszacowanie pozycji obiektów oraz przebiegu obiektów liniowych. Oba odbiorniki pozwalają na wgranie do nich rastrowej mapy, dzieki czemu cały czas wiadomo, w jakim miejscu się znajdujemy.


Zdjęcia lotnicze


Podkładami, które stosuję do tworzenia map są w głównej mierze zdjęcia lotnicze. W terenach miejskich i parkowych można na ich podstawie opracować prawie całą treść mapy, poza rzeźbą terenu (budynki, drogi, ogrodzenia, mury, drzewa, granice kultur, krzaki, jeziora i strumienie).


Skaning laserowy


W Polsce skaning laserowy jest dopiero w fazie opracowania (zakończenie projektu planowane jest w 2014 r.). Nie mniej jednak udało mi się zrobić kilka map w oparciu o te dane. Użycie skaningu laserowego pozwala stworzyć warstwice o dowolnym cięciu. Wygenerowane modele terenu przedstawiają natomiast pełny obraz sieci dróg i obiektów ziemnych, co znacznie ułatwia pracę w terenach leśnych.


Georeferencja


Wszystkie stosowane przez mnie podkłady posiadają koordynaty geograficzne. Dzięki temu nie trzeba ich ręcznie dopasowywać i można zyskać pewność ich poprawności. Dodatkowo mapa stworzona w ten sposób jest zgodna z GPS (w bardzo prosty sposób można wyeksportować plik, który jest wyświetlany na ekranie urządzeń GPS).


Deklinacja magnetyczna

Wyznaczenie kierunku północy magnetycznej nie jest łatwą sprawą. W tej kwestii nie zdaję się na przypadek i korzystam z opracowanej metody matematycznej, przy pomocy której można z dużą precyzją wyliczyć dokładny kierunek północny. Dzięki temu linie północy na mapie są zgodne z kierunkiem północnym na kompasie.