Polityka bezpieczeństwaW trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych oraz transparentności w procesach ich przetwarzania przesyłamy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu, w związku z tym prawach.

 1. Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Patria Młynne mający swoją siedzibę w Szkole Podstawowej w Młynnem.
 2. Przetwarzamy dwa rodzaje Państwa danych osobowych:
  • Dane rejestracyjne (dane potrzebne do stworzenia i obsługi konta): imię, nazwisko, adres e-mail,
  • Dane zawodników (dane potrzebne do przeprowadzenia zawodów): imię, nazwisko, rok urodzenia.
 3. Dane osobowe należące do zbioru danych rejestracyjnych będą przetwarzane w celach:
  • rejestracji konta,
  • umożliwienia dokonania zgłoszenia zawodników,
  • stworzenia raportu zgłoszenia i obliczenia należności.
  Dane osobowe należące do zbioru danych zawodników będą przetwarzane w celach:
  • rejestracji zawodników,
  • opracowania list startowych,
  • przeprowadzenia zawodów,
  • opracowywania wyników zawodów,
  • dekoracji najlepszych zawodników.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia rejestrację konta i udział zawodnika w zawodach.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do danych jest możliwy poprzez kontakt mailowy z administratorem danych osobowych.
 6. Wszystkie dane osobowe przekazywane są zewnętrznej firmie hostingowej, na której serwerach te dane się znajdują.
  Dane osobowe należące do zbioru danych rejestracyjnych nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom.
  Dane osobowe należące do zbioru danych zawodników będą udostępniane również:
  • firmie zajmującej się pomiarem czasu i opracowującej listy startowe oraz wyniki,
  • Polskiemu Związkowi Orientacji Sportowej w celu opracowania rankingu CTZ.
 7. Dane osobowe należące do zbioru danych rejestracyjnych są przechowywane do momentu rezygnacji z posiadania konta.
  Dane osobowe należące do zbioru danych zawodników są przechowywane:
  • przez 8 miesięcy od zakończenia zawodów jako listy zgłoszonych,
  • bezterminowo jako archiwalne listy startowe i wyniki zawodów.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 9. Zasady ochrony danych osobowych uczestników imprez organizowanych przez UKS Patria Młynne uregulowane w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych klubu UKS Patria Młynne.
 10. Adres mailowy do kontaktu w sprawach związanych z danymi osobowymi: pietronp@gmail.com.